Mäyrä

ELINYMPÄRISTÖ

Mäyrä viihtyy monenlaisessa ympäristössä. Etenkin kosteat ympäristöt, metsien reuna-alueet

ja laidunmaat ovat mäyrien suosiossa. Mäyrä välttelee tulvien uhkaamia paikkoja. Yleensä se asettuu lehti- ja sekametsään. Mäyrä ei ole kovin tarkka elinalueestaan. Tästä näkee mäyrän tuntomerkit

LEVINNEISYYS

Mäyrä on levinnyt lähes koko Eurooppaan. Suomessa mäyrää on noin Ouluun saakka. Mäyrästä

on myös havaintoja Pohjois-Suomessa, mutta vain yksittäisiä.

ULKONÄKÖ

Musta valkonen ja painaa 7-17 kg. Mäyrän ruumiin pituus 67-80 cm.

Jälki: Mäyrän etujalan jälki on noin. 5cm pitkä jossa on viisi varvasta, selvät kynnet; Etukäpälä 5x5cm, takakäpälät ovat hieman pienemmät. Askelväli 40-60cm kävellessä, jopa 110cm juostessa. Jäljet kävellessä, hyvin lähellä keskilinjaa, varpaat suuntautuneet sisäänpäin.

Pesä: Laajat käytävä verkostot, joissa kammiota perheyhteisön erilaisiin tarpeisiin. Pesät käytössä läpi ´vuoden ja useiden sukupolvien ajan. Luonteenomaisesti 3-10 suurta sisäänkäyntiä joiden läpimitta n.25 cm, ympärillä suuret kasat kaivettua maata.Tunnelit 10-20m. Pesä vuorauksia vaihdetaan aika ajoin, vanhojen vuorauksien jäämiä usein näköisällä kulkuaukon ulkopuolella. Luolastoja kaivetaan erilaisiin paikkoihin, missä on sopivat olosuhteet kaivamiseen. Luolastoja yhdistetään paljon kytetty polku verkosto . Mäyriltä jää usein karvoja esiin pistäviin oksiin ja esim. aitoihin.

Liikkuminen: Kävelee hitaasti etsiessään ruokaa mutta pelästyneenä voi juosta nopeasti lyhyitä matkoja. Syötävää etsivän mäyrän kuono viistää maata ja peräpää keinuu puolelta toiselle. Pysähtyy usein kuuntelemaan.

ELINTAVAT

Ruoka:Mäyrä on kaikkiruokainen. Se syö sekä kasvi- ja eläinravintoa. Mäyrä syö kastematoja, selkärangattomia eläimiä, nisäkkäiden poikasia sekä maassa pesivien lintujen poikasia. Lisäksi marjoja, viljaa, joskus lehtiä, hedelmiä ja pähkinöitä.

Talviuni: Mäyrä nukkuu talviunta. Ruumiinlämpö tippuu vain muutaman asteen. Mäyrä voi herätä kesken unen, mutta se menee uudestaan nukkumaan.

Lisääntyminen: Mäyrä parittelee yleensä keväällä. Pentuja on keskimäärin 2-3. Pennut ovat

syntyessään sokeita ja niiden vaaleanpunainen iho on harmaan turkin peitossa.

Metsästys: Mäyrä on Suomessa luokiteltu riistaeläimeksi[4] ja sen metsästys on sallittua kaikkina vuodenaikona. Kuitenkaan naarasta, jolla on poikaset ei saa tappaa 1.5.–31.7 välisenä aikana. Mäyrää on perinteisesti pidetty tuhoeläimenä, mutta sen aiheuttamaksi väitettyjä tuhoja muun muassa riistalintukannoille pidetään liioiteltuina.[5] Mäyrää metsästetään aktiivisesti luolakoiralla, passiivisesti loukuilla tai sattumalta muun riistan pyynnin yhteydessä koiran löytäessä sen maastosta. Mäyrä tulee saaliiksi joskus myös supikoiran pyynnin sivutuotteena.

 

Tiedon lähteet: Oppikirja, Luontoportti ja Wikipedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s